Ts-isannointipalvelu.fi ei ole enää täällä. Kokeile sen sijaan tsisannointipalvelu.fi.

Asunnon omistajan oikeudet ja velvollisuudet

Monet suomalaiset unelmoivat oman asunnon omistamisesta. Kiinteistön ostamiseen ja sen ylläpitämiseen liittyy kuitenkin vastuualueita, jotka asunnon omistamisesta haaveilevan henkilön kannattaa ottaa huomioon suunnitelmissaan hankkia oman asunnon. Oikeusministeriö on säätänyt asunnon omistamiseen ja myymiseen liittyviä oikeuksia ja velvoitteita, joihin kannattaa tutustua huolella ennen asunnon ostamista.

Rakentaminen ja asuntokauppa

Kiinteistöjen rakentamiseen ja asuntokauppaan liittyvät säädökset on koottu kuluttajasuojalain 9 lukuun. Tässä luvussa käsitellään erilaisia toimeksiantajan ja tilaajan väliseen sopimukseen liittyviä ehtoja. Näihin kuuluvat muun muassa kaupan kustannuksiin, vaaranvastuuseen, vahingonkorvaukseen ja sopimuksen purkuun liittyvät asiat. Mikäli suunnittelee asunnon ostamista tai uuden kiinteistön rakennuttamista, on hyvä tutustua tähän kuluttajasuojalain lukuun huolella taatakseen omat oikeutensa asuntokauppaan liittyen. Pienissä ja vähän suuremmissakin lainoissa kannattaa tarkkaan harkita eri vaihtoehtoja, myös asumiseen liittyen. Lainat.fi tarjoaa parhaat vaihtoehdot nopeisiin lainoihin.

Kiinteistön omistamiseen liittyvät oikeudet Kiinteistön omistajalla on täysi määräämis- ja hallintaoikeus omistamaansa kiinteistöön. Tämä tarkoittaa sitä, että vain kiinteistön omistajalla on oikeus päättää kiinteistöön liittyvistä asioista, kuten kiinteistön myymisestä tai lahjoittamisesta. Kiinteistön omistaja voi kuitenkin valtuuttaa toisen henkilön myymään kiinteistön puolestaan. Kiinteistön omistaja voi myös luovuttaa kiinteistön hallintaoikeuden toiselle henkilölle esimerkiksi vuokraamalla kiinteistön.

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakkeiden omistajia koskee erityinen asunto-osakelaki Asunto-osake on asunto-osakeyhtiöltä lunastettu osake, joka koskee kiinteistön tai rakennuksen tiettyä osaa tai osia. Asunto-osakeomistaminen on suosittu kiinteistön omistamismuoto etenkin suuremmissa kaupungeissa, joissa kerros- ja rivitaloasuminen on kaupunkisuunnittelun myötä yleistynyt asumismuoto. Asunto-osake voi myös olla edullisempi ratkaisu kuin omakotitalon omistaminen, mutta koska kyseessä on vain kiinteistön tai rakennuksen osa, asunto-osakkeen omistajalla on velvollisuus noudattaa asunto-osakeyhtiön laatimia sääntöjä tiettyihin kiinteistössä tehtäviin toimenpiteisiin liittyen.

Kiinteistön omistajan velvoitteet Kiinteistön omistajaa koskevat myös tietyt velvoitteet, joihin kuuluvat muun muassa kiinteistön alueella liikkumisen turvallisuutta edistävät tekijät. Kiinteistön omistajan on esimerkiksi huolehdittava kiinteistön piha-alueen talvikunnossapidosta.